RV GoldenWay

De gezelligste rijvereniging in het Groene Hart

Welkom op onze website!

RV GoldenWay heeft als thuisbasis de GoldenWay Stables B.V., Kruisweg 18, 2481 NA Woubrugge. Half oktober 2014 zijn onze statuten gedeponeerd en is de aanvraag tot oprichting naar de KNHS gegaan en in februari 2015 goedgekeurd! 

Wij stellen ons als doel om niet alleen een hele gezellige rijvereniging te worden maar om voor onze leden naast de KNHS dressuurwedstrijden, ook leerzame, leuke en gezellige activiteiten te organiseren waarbij ook de recreatieruiters niet vergeten worden! Zo zullen in de toekomst ook impulsrubrieken toegevoegd worden aan onze wedstrijden. Om aan deze impulsrubrieken te mogen deelnemen is een lidmaatschap bij de KNHS voldoende, een leuke opstap naar de wedstrijdrubrieken.